loader

Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki i położne oraz instytucje realizujące profilaktykę zdrowotną do przystąpienia do Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy (RSM) i podpisania deklaracji stosowania jego zasad.

Kodeks został opracowany przez Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. U podstaw powstania tego dokumentu leży przekonanie, że w świetle alarmujących statystyk, notujących niezmiennie od wielu lat blisko 3200 zachorowań i 1800 zgonów rocznie z powodu raka szyjki macicy, podejmowane dotychczas działania są niewystarczające i należy je zintensyfikować.

Wierzymy, że w oparciu o edukację i dostępne formy profilaktyki: szczepienia przeciw HPV i regularne badania cytologiczne, można przeciwdziałać wysokiej umieralności z powodu raka szyjki macicy w Polsce. Kluczem do sukcesu jest zintegrowanie działań w zakresie profilaktyki RSM oraz jasny i spójny przekaz kierowany do kobiet w placówkach medycznych oraz przez instytucje działające na rzecz profilaktyki.

Kodeks zawiera główne zasady postępowania, określające rolę lekarzy pediatrów i lekarzy rodzinnych, lekarzy ginekologów oraz położnych i pielęgniarek, jak również instytucji biorących udział w budowaniu świadomości na temat korzyści profilaktyki RSM (organizacje społeczne, samorządy lokalne, szkoły, media) oraz podkreśla znaczenie ciągłości działań profilaktycznych wśród kobiet już od 12 roku życia.

Sygnatariusze Kodeksu Profilaktyki RSM otrzymają Certyfikat i materiały edukacyjne a ich adresy zostaną umieszczone na mapie uczestników Kodeksu. Jesteśmy przekonani, że wspólnym wysiłkiem i zaangażowaniem uda nam się zwiększyć świadomość kobiet na temat korzyści jakie niesie profilaktyka RSM, a tym samym ograniczyć umieralność z powodu tego nowotworu.

Poparcia dla realizacji zasad Kodeksu udzieliły: Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Położnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.

Zachęcamy do przyłączenia się do grona osób, które w swojej codziennej działalności będą stosować zasady Kodeksu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy.