loader

Napisz do nas
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja MSD dla Zdrowia Kobiet z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, nr KRS: 0000341446, NIP 5272616663, REGON 142104695, („Administrator”).

  2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu uwzględnienia Pana/Pani w gronie sygnatariuszy - Podmiotów stosujących Kodeks Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: podmioty wspierające Administratora w organizacji inicjatywy, o której mowa w pkt 2, podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT oraz fundator.

  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres działania inicjatywy, o której mowa w pkt. 2, a następnie zostaną usunięte.

  5. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ich ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania przeniesienia Pana/Pani danych osobowych.

  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne natomiast ich niepodanie uniemożliwia uwzględnienie Pana/Pani w gronie sygnatariuszy

  8. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: biuro@koalicjaRSM.pl

Dane kontaktowe

ul. Grójecka 64 lok 3, 02-339 Warszawa
e-mail: biuro@koalicjarsm.pl
www.koalicjarsm.pl

Biuro prasowe
Elżbieta Brzozowska
e-mail: elzbieta.brzozowska@koalicjarsm.pl