loader

Zasady korzystania z serwisu

Postanowienia ogólne

Strona www Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy udostępniona pod domenami koalicjarsm.com.pl, koalicjarasm.pl oraz zwana dalej Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę WW1 Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Glogera 2 lok.11. Poniższy dokument reguluje warunki korzystania z Serwisu przez osoby go użytkujące, zwane dalej Użytkownikami.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz WW1 Sp. zo.o., a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych i innych są zastrzeżone na rzecz WW1 Sp. z o.o. lub na rzecz podmiotów i osób, których materiały - na podstawie współpracy z WW1 Sp. z o.o. - są udostępniane na stronach Serwisu.

Tak Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Żadna część Serwisu nie może być zwielokrotniania, utrwalana ani rozpowszechniana jakąkolwiek techniką bez uprzedniej, pisemnej zgody WW1 Sp. z o.o.

Dozwolone jest zamieszczanie odnośników do udostępnianych w Serwisie artykułów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wspomnianych odnośników na stronach naruszających prawo, chronione prawem dobra instytucji lub osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Odpowiedzialność

Serwis skierowany do osób zainteresowanych Polską Koalicją na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Dane udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym. Firma W1 Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich aktualność, dokładność i kompletność, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Postanowienia końcowe.

Firma WW1 Sp. z o.o. ma prawo dokonywać zmian w niniejszym dokumencie w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu.

Regulamin

Informacje Ogólne

Firma WW1 Sp. z o.o. szanuje prywatność Użytkowników serwisu www.koalicjarsm.pl, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne dbając przy tym aby gromadzone dane osobowe nie dostały się w ręce osób trzecich.

Gromadzone dane osobowe.

 • Użytkownicy korzystający z serwisu koalicjarsm, pozostają anonimowi do momentu, aż sami nie zdecydują się udostępnić swoich danych osobowych poprzez formularze kontaktowe , poparcia koalicji oraz newslettera.
 • Poprzez formularze gromadzimy takie dane osobowe jak: imię nazwisko, adres email, miasto. Dane te są wykorzystywane do realizacji działań koalicji RSM przez Firmę WW1 Sp. z o.o. i nie są udostępniane osobom trzecim.
 • Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w formularzu należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów WW1 Sp. z o.o.
 • W formularzu newsletter należy również zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych działaniach Polskiej Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, pole to jest dobrowolne
 • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeśli są one niekompletne, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 • Dostęp do gromadzonych danych osobowych, mają tylko upoważnieni pracownicy firmy WW1 Sp. z o.o.
 • Innym sposobem zbierania przez nas informacji o użytkownikach jest stosowanie mechanizmu "cookies". Cookies to pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego użytkownika, dzięki czemu będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu.
 • Firma WW1 Sp. z o.o. używa cookies w celu zebrania ogólnych informacji statystycznych, w żaden sposób nie identyfikuje na ich podstawie tożsamości konkretnych użytkowników.
 • Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z danego serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 • Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej.

Informacje końcowe.

 • Rozwój Firmy WW1 Sp. z o .o. oraz stosowanych technologii może powodować zmiany w naszej polityce prywatności, o których będziemy informować w tym dokumencie.
 • Zdajemy sobie sprawę, że nasi Użytkownicy mogą mieć dodatkowe pytania, w tym celu prosimy o kontakt z nami pod adresem email: biuro@ww1.com.pl