loader

Rola instytucji

Każda sposobność do przypomnienia i zachęcenia kobiet do stosowania profilaktyki RSM ma ogromne znaczenie. Szerokie pole działań w tym zakresie otwiera się przed organizacjami społecznymi i wszelkimi instytucjami zaufania publicznego w ramach organizowanych przez nie akcji i spotkań edukacyjnych.

W ramach programów edukacyjnych, prelekcji i spotkań poświęconych zdrowiu, pamiętaj, aby:

  • przedstawić korzyści profilaktyki RSM
  • przekazać w zrozumiały sposób młodzieży / kobietom podstawową wiedzę o ryzyku zachorowania na raka szyjki macicy, drogach zakażenia i sposobach ochrony przed HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego)
  • informować o możliwości szczepień przeciw HPV dziewcząt w wieku 11-12 lat
  • przypominać kobietom o konieczności udziału w badaniu cytologicznym 1 raz na 3 lata, od 25 roku życia lub wcześniej, zależnie od okresu podjęcia współżycia
  • informować o placówkach służby zdrowia prowadzących profilaktykę RSM

Rekomendowanym przez Koalicję RSM przykładem programu edukacyjnego dla młodzieży ponadgimnazjalnej na temat ryzyka zakażenia HPV i rozwoju RSM jest „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. Więcej na stronie: www.pierwszykrok.edu.pl

Wiele informacji pomocnych w przygotowaniu spotkań edukacyjnych można także znaleźć na: www.koalicjarsm.pl, www.polecamcytologie.pl oraz na stronach wojewódzkich ośrodków koordynujących Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy