loader

Rola lekarza pediatry i lekarza rodzinnego

Lekarze pediatrzy i lekarze rodzinni mają zasadniczy wpływ na kształtowanie postaw kobiet i budowanie świadomości zdrowotnej na każdym etapie życia, w ścisłej relacji do pełnionych przez nie ról życiowych – córka, matka, babcia. Dzięki temu pełnią istotną rolę w motywowaniu kobiet do korzystania z dostępnych form profilaktyki raka szyjki macicy.

Jeśli rozmawiasz z rodzicami lub opiekunami:

Poinformuj o ryzyku zachorowania na RSM wśród dziewczynek:

  • rola wirusa HPV
  • drogi przenoszenia wirusa HPV
  • inne czynniki ryzyka RSM

Przedstaw elementy profilaktyki RSM:

  • szczepienie przeciw HPV dziewczynek w wieku 11-12 lat
  • badanie cytologiczne 1 raz na 3 lata, poczynając od 25 roku życia lub wcześniej, zależnie od okresu podjęcia współżycia

Jeśli rozmawiasz z pacjentką:

Poinformuj o:

  • potrzebie udziału w badaniu cytologicznym 1 raz na 3 lata, poczynając od 25 roku życia lub wcześniej, zależnie od okresu podjęcia współżycia
  • sposobie wykonywania badania cytologicznego
  • najbliższej przychodni, gdzie realizowane są bezpłatne badania cytologiczne w ramach badań przesiewowych

Jeśli rozmawiasz z mężczyzną (mężem, partnerem):

Poinformuj o:

  • potrzebie udziału każdej kobiety w badaniu cytologicznym 1 raz na 3 lata, poczynając od ukończenia przez nią 25 roku życia lub wcześniej, zależnie od okresu podjęcia współżycia