loader

Rola położnych i pielęgnarek

Ogromną rolę w budowaniu świadomości nt. roli profilaktyki RSM wśród kobiet odgrywają położne i pielęgniarki. Bliższe i mniej formalne relacje z kobietami sprzyjają szczerej, bazującej na zaufaniu, rozmowie.

Jeśli rozmawiasz z rodzicami lub opiekunami:

Poinformuj o ryzyku zachorowania na RSM wśród dziewczynek:

  • rola wirusa HPV
  • drogi przenoszenia wirusa HPV
  • inne czynniki ryzyka RSM

Przedstaw elementy profilaktyki RSM:

  • szczepienie przeciw HPV dziewczynek w wieku 11-12 lat
  • badanie cytologiczne 1 raz na 3 lata, od 25 roku życia lub wcześniej, zależnie od okresu podjęcia współżycia

Jeśli rozmawiasz z Pacjentką:

Przypomnij o:

  • konieczności udziału w badaniu cytologicznym 1 raz na 3 lata, poczynając od 25 roku życia lub wcześniej, zależnie od okresu podjęcia współżycia

Poinformuj o:

  • praktycznych zasadach i przebiegu wykonywania badania cytologicznego
  • najbliższej przychodni, gdzie realizowane są bezpłatne badania cytologiczne w ramach programu przesiewowego